Author Archives: admin

Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί εφέτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Μέσω του πρώτου αυτού διαγωνισμού αναμένεται να καλυφθούν και εκκρεμότητες στις προσλήψεις παρελθόντων ετών, κυρίως του 2020 και του 2021. Για το ποιες θέσεις θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό και ποιες με προκηρύξεις αναμένεται να έχει ξεκαθαριστεί περί τα τέλη Μαΐου. «Το 2023 πλέον θα ξεκινήσει με όλες τις εκκρεμότητες των προηγούμενων ετών καλυμμένες με αποτέλεσμα να έχουμε έναν καθαρό ετήσιο κύκλο στελέχωσης απαλλαγμένο από αγκυλώσεις του παρελθόντος», επισήμανε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών. Υπενθυμίζεται, ότι για το 2022 το υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε συνολικά 15.836 προσλήψεις τακτικού προσωπικού για την κάλυψη θέσεων σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του υπουργείου Υγείας, καθώς και στο διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων της κεντρικής…

Read more

Μέσα στο προσεχές φθινόπωρο τοποθέτησε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θανάσης Παπαϊωάννου τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για περίπου 1.500 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τα πεπραγμένα της Αρχής των ετών 2019 και 2020. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τέθηκε από τους βουλευτές το ζήτημα της επιλογής των διευθυντών και γενικών διευθυντών στο Δημόσιο που έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ και ο κ. Παπαϊωάννου ρωτήθηκε αν ο ρόλος της αρχής σε αυτή τη διαδικασία είναι ουσιαστικός ή απλώς νομιμοποιητικός ώστε να έχει άλλοθι το πολιτικό σύστημα για διαβλητές διαδικασίες επιλογής. Πηγή: https://www.cnn.gr/ellada/story/298184/asep-to-fthinoporo-o-graptos-diagonismos-gia-1-500-monimes-theseis-sto-dimosio Πηγή: https://www.patrisnews.com/to-fthinoporo-o-graptos-diagonismos-asep-gia-1-500-monimoys-diorismoys/

Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο). Άρθρο 25 Τα άρθρα 80, 82 και 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26), αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 80Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων1. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο).2. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς ως ακολούθως: Βαθμός Α΄Βαθμός Β΄Βαθμός Γ΄Βαθμός Δ΄Βαθμός Ε΄.3. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄, Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄.…

Read more

ΑΣΕΠ – Γραπτός Διαγωνισμός 2022: Πότε θα βγει η νέα προκήρυξη, πότε οι εξετάσεις Αμέσως μετά τις γιορτές το ΑΣΕΠ θα μπει στην τελική ευθεία για την έκδοση του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2022. Καλές πληροφορημένες πηγές από τον χώρο της Ανεξάρτητης Αρχής ανέφεραν στο workenter.gr το χρονοδιάγραμμα του μεγάλου διαγωνισμού.  Σύμφωνα με αυτό: Η προκήρυξη θα βγει εντός του Ιανουαρίου ή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2022. Σε κάθε περίπτωση μετά την προκήρυξη της ΑΑΔΕ. Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν σε ένα από τα Σαββατοκύριακα μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου. Το 80-90% των θεμάτων που θα τεθούν θα είναι με τη μέθοδο των ερωτήσεων – απαντήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice).  θα υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για κάθε λανθασμένη απάντηση. Αυτό σημαίνει ότι θα αφαιρείται ένα ποσοστό βαθμολογίας (συνήθως 0,25 του βαθμού) για κάθε λάθος απάντηση. Οι υποψήφιοι θα έχουν επαρκές διάστημα για την προετοιμασία τους, επί της συγκεκριμένης ύλης και μαθημάτων που θα περιγράφονται αναλυτικά στην…

Read more

Τι αλλάζει στο ΑΣΕΠ: Ο γραπτός διαγωνισμός Βασικό πυλώνα του σχεδίου νόμου αποτελεί ο γραπτός πανελλήνιος  διαγωνισμός γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να επιλέγεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ταχύτητας στην επιλογή του προσωπικού. Γι’ αυτό ενισχύεται περισσότερο και το ΑΣΕΠ, που θα έχει την ευθύνη των σχετικών διαδικασιών. Τι θα περιλαμβάνει η υποχρεωτική γραπτή διαδικασία; Ποιους υποψηφίους αφορά; Για τους υπόλοιπους τι θα ισχύει; Οι γραπτές δοκιμασίες διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα για το σύνολο των θέσεων μονίμου και Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου προσωπικού των κατηγοριών εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αλλά και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων (σε συνεργασία του Α.Σ.Ε.Π. µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διαχειριστικά θέματα, όπου απαιτείται) και περιλαμβάνουν δύο διακριτά µέρη: i. Εξέταση γνώσεων, ii. Δοκιμασίες Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας. Η δήλωση συµµμετοχής στις εξετάσεις…

Read more

ΑΣΕΠ: Τον Νοέμβριο του 2022 ο πρώτος διαγωνισμός με το νέο σύστημα Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα εισέρχεται στην τελική του ευθεία το 2022. Ορίσθηκε από το αρμόδιο υπουργείο για τον Νοέμβριο ο 1ος διαγωνισμός ΑΣΕΠ με το νέο σύστημα. Σημειώνεται πως η μεταρρυθμιστική προσπάθεια αυτή στοχεύει στο να αντιμετωπίσει διαπιστωμένα προβλήματα (χρονοβόρες διαδικασίες επιλογής) και υπαρκτές προκλήσεις (ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση) στο ισχύον επί τριακονταετίας σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και στην ίδια τη λειτουργία του ΑΣΕΠ. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η αξιοκρατία κατά την επιλογή και η ανεξαρτησία του ΑΣΕΠ. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 θεσμοθετήθηκαν οι αναγκαίες αλλαγές η κυριότερη εκ των οποίων αφορά στη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού για το σύνολο των θέσεων στελέχωσης του δημόσιου τομέα. Το δεύτερο σκέλος της μεταρρύθμισης αφορά στη σταδιακή προετοιμασία του πρώτου διαγωνισμού που ορίζεται από το αρμόδιο υπουργείο για το Νοέμβριο του 2022. Έως τότε θα πρέπει να έχει γίνει η προετοιμασία τόσο ως προς την τεχνολογική υποδομή διεξαγωγής του όσο…

Read more

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος για τη διαδικασία διορισμού Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος για τη διαδικασία διορισμού στο Δημόσιο μέσω Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού (Ν.4765/2021). Δείτε όλο το ΦΕΚ. Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός περιλαμβάνει:Αφορά όλες τις προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων Δημοσίου στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ εκτός από εκπαιδευτικούς, δικαστικούς, στρατιωτικούς, διπλωματικούς και ιατρικό προσωπικό. Ο διαγωνισμός θα διενεργείται από το ΑΣΕΠ κάθε ένα ή δύο χρόνια.Ο πρώτος διαγωνισμός θα διεξαχθεί εντός του 2022. Εξέταση Γνώσεων γενικού περιεχομένου καθώς και Γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων Δοκιμασία Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ποιότητας εργασίας) Δείτε τα παλιά θέματα 1Τ/2007 Ξεκινήστε σήμερα την προετοιμασία

7/7